klachtenregeling

 

In geval van klachten kunt u contact opnemen met Atlas Fysiotherapie. Maakt u dan uw klacht kenbaar aan de praktijkhouder Joost de Rooij of kwaliteitsmedewerker Alexandra van der Hout. Er wordt een klachtenformulier ingevuld en aan de hand daarvan zullen passende maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen betreffen de organisatie; hoe voorkomen we nieuwe klachten in de toekomst. Alle therapeuten van Atlas zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Daarnaast hebben we binnen de praktijk een kwaliteitsmedewerker die ervoor zorgt dat een klacht gehoord wordt en hier daarna mee aan de slag gaat in vorm van bijvoorbeeld een gesprek, bemiddeling of andere vorm van contact.