kwaliteit

           

               Onze zorg

Bij de therapeuten van Atlas Maartensdijk staat de kwaliteit van geleverde zorg hoog in het vaandel. In het menu kunt u verder lezen hoe wij deze kwaliteit waarborgen. Dit gebeurt o.a. door onze PLUS-status, onze TOP praktijk status, ons Keurmerk certificering en het blijven vernieuwen en ontwikkelen binnen de specialisaties van de praktijk.

De patiënt/cliënt staat bij ons centraal. Dat betekent dat de behandeling specifiek wordt afgestemd op iemands dagelijks leven, werk en sport. In principe start een behandeling met het in kaart brengen van iemands klacht in de breedste zin van het woord. Door middel van het gebruik van vragenlijsten, wordt het effect van de behandeling inzichtelijk gemaakt.

Na afloop van de behandeling sturen we een enquête naar onze patiënten. Daarop kan worden aangegeven hoe men de behandeling ervaren heeft. Eventuele verbeterpunten zullen wij daar uit halen.

Onze praktijk voor fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, neurodynamica, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, REDCORD therapie en oefentherapie Cesar werkt volgens de principes van Evidence Based Practice. Dit betekent dat ons handelen is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij vinden dat we onze patiënten en cliënten die behandeling moeten bieden, waarvan bewezen is dat het effectief is. Dit betekent dat er meestal zal worden gestart met een aantal sessies fysio/manuele therapie, gevolgd door een reeks oefeningen in de oefenzaal om de belastbaarheid van het lichaam te vergroten. Daarnaast wordt er gestreefd naar het werken volgens de richtlijnen Fysiotherapie opgesteld door het KNGF.

                Plus praktijk

Atlas Fysiotherapie is een Pluspraktijk (Achmea), Topzorg praktijk (Menzis) en voorkeursaanbieder (CZ/Delta Lloyd/Ohra). Dat betekent dat Atlas Fysiotherapie heeft aangetoond dat zij op het hoogste kwaliteitsniveau fysiotherapie (en specialisaties) aanbied en dit effectief, efficiënt en transparant doet.

                Keurmerk Fysiotherapie

Atlas Fysiotherapie is als praktijk aangesloten bij het KNGF en bij het Keurmerk. Alle medewerkers zijn aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie.

Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënt tevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.
Dit doet hij of zij onder andere door intercollegiaal overleg over de beste aanpak van uw klachten, intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts of tijdig door te sturen naar een gespecialiseerde arts, gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken en door zich continue bij te scholen.

                Bijscholing

Alle fysio- en manueeltherapeuten van de praktijk zijn geregistreerd in het BIG register. Om de kwaliteit in de praktijk hoog te houden is het aan alle therapeuten verplicht om bij te scholen volgens de normen opgesteld door de CKR en het Keurmerk Fysiotherapie en de kwaliteitsregisters van de Cesartherapie.

Tevens zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het Keurmerk Fysiotherapie, buiten de registratie in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister om. Fysiotherapeuten die staan ingeschreven in deze registers voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing en werken volgens de richtlijnen. Onze oefentherapeuten Carolien en Youri zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

                Zorgverzekeraars

Atlas heeft met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een contract afgesloten, en zal dit in de toekomst ook nastreven.

                Veiligheid

De praktijk hecht grote waarde aan de veiligheid van zowel de therapeuten als de patiënten en cliënten. Al onze therapeuten hebben een EHBO en AED diploma.

Verder zijn er in de praktijk nooduitgangen aanwezig, hangt er een volledig EHBO koffer en is er te midden van de ruimte een brandblusser aanwezig. Bovendien is er een AED beschikbaar in de oefenruimte en is er calamiteitenplan indien nodig.

In de praktijk is het verboden om te roken.

               Stagiaires          

De praktijk heeft een mondelinge overeenkomst met de Hogeschool Utrecht voor het begeleiden van stagiaires fysiotherapie en oefentherapie Cesar van de Hogeschool Utrecht. De indeling voor deze praktijkstage wordt gedaan door de Hogeschool Utrecht. Twee maal per jaar gedurende 5 maanden komt er een fysiotherapeut/oefentherapeut in opleiding mee lopen in de praktijk. Deze stagebegeleiding wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Alexandra van der Hout voor de fysiotherapie en Carolien van der Weerdt voor de oefentherapie Cesar.