tarieven

Zitting reguliere fysiotherapie € 48,50
Zitting manuele therapie € 58,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 61,50
Zitting kinderfysiotherapie € 61,50
Zitting oedeemtherapie € 61,50
Zitting geriatriefysiotherapie € 61,50
Zitting oncologische fysiotherapie € 61,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 61,50
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 46,50
Zitting kinderoefentherapie € 61,50
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 61,50
Groepszitting 2 personen € 46,50
Groepszitting 3 personen € 37,00
Groepszitting 4 personen € 32,50
Groepszitting 5 tot 10 personen € 28,50
Screening € 19,00
Screening, intake en onderzoek € 64,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 64,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 79,00
Toeslag voor zitting aan huis € 35,00
Toeslag voor zitting in een instelling / inrichting € 12,50
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 48,00
Kinder fysio- of oefentherapeutisch verslag € 58,50
Verslag letselschade eenvoudig € 64,00
Verslag letselschade complex € 96,50
Niet nagekomen screening, intake en onderzoek € 51,50
Niet nagekomen zitting fysio-, oefen- of ergotherapie, diëtetiek, logopedie € 37,50
Niet nagekomen zitting verbijzondering € 47,50